Uncategorized

/Uncategorized

Omvärldsbevakning i kommun, landsting och region

Att omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en kommunal och regional angelägenhet får vi allt fler bevis för. Ett exempel är Sveriges Kommuner och Landsting som samlar tjänstemän med strategiska uppdrag i kommun, landsting eller region i "Nätverket för omvärld och framtid", vilka ska: utbyta, samla, dokumentera och sprida erfarenheter se omvärldsbevakning och omvärldsanalys som verktyg i [...]

Myndigheter uppmanas satsa på omvärldsbevakning för bättre djurhälsa och krisberedskap

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU2 noteras att djur mår relativt bra i Sverige, men att allt fler nya sjukdomar som fågelinfluensa och BSE bryter ut i Sverige samt att salmonella blir vanligare. I betänkandet lyfter man fram betydelsen av aktiv omvärldsbevakning för en bättre krisberedskap. Nu får man väl utgå från att man redan [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 December 11th, 2007|djurhälsa, offentlig sektor, omvärldsbevakning, public investigations, Uncategorized|Comments Off on Myndigheter uppmanas satsa på omvärldsbevakning för bättre djurhälsa och krisberedskap