Tourism Intelligence – omvärldsbevakning för besöksnäringen

Ett pressmeddelande från min gamla hemstad Uppsala - Uppsala län ska ta för sig av besöksnäringen - där man lyfter fram vikten av omvärldsbvakning för att få fart på turismen i Uppsala län. Som en del i detta arbeta har man inrättat Turismakademin som har till uppgift att öka kunskapen inom branschen och omvärlden. Detta [...]