omvärldskarta

/omvärldskarta

Omvärldsworkshop

En omvärldsworkshop syftar till att skapa en så tydlig bild som möjligt av kundens omvärld, ofta genom framtagandet av en sk omvärldskarta. Resultatet av workshopen ligger till grund för framtida omvärldsanalyser och omvärldsbevakning. En omvärldsworkshop syftar till att skapa en så tydlig bild som möjligt av kundens omvärld, som ligger till grund för analyser & [...]

By | 2014-06-18T10:54:54+00:00 June 18th, 2014|omvärld, omvärldsanalys, omvärldskarta|Comments Off on Omvärldsworkshop

Omvärldskarta

En omvärldskarta är en visuell översikt som beskriver organisationens omvärld utifrån de aktörer, regler och trender som identifierats som relevanta för organisationens verksamhet och målsättning. Förutom att ge en heltäckande och översiktlig bild av omvärlden tjänar kartan även till att prioritera vilka omvärldsfaktorer som är centrala för organisationen att hålla koll på. Läs mer här: [...]

By | 2018-05-28T23:22:38+00:00 April 9th, 2014|omvärld, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, omvärldskarta|Comments Off on Omvärldskarta