offentlig sektor

/offentlig sektor

Omvärldsbevakning i kommun, landsting och region

Att omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en kommunal och regional angelägenhet får vi allt fler bevis för. Ett exempel är Sveriges Kommuner och Landsting som samlar tjänstemän med strategiska uppdrag i kommun, landsting eller region i "Nätverket för omvärld och framtid", vilka ska: utbyta, samla, dokumentera och sprida erfarenheter se omvärldsbevakning och omvärldsanalys som verktyg i [...]

Social omvärldsbevakning en del av nationens krisberedskap 2.0

I DN:s huvudledare den 27 december konstateras att: Björn Körlof, som haft regeringens uppdrag att utreda frivilligorganisationerna, föreslog nyligen att MSB tillsammans med Försvarsmakten utvecklar ett enhetligt system för hur frivilliga ska kunna användas i krisberedskapen. Det är en utmärkt idé. Vi får inte glömma att en del av ansvaret faktiskt faller på oss medborgare [...]

By | 2018-05-28T23:22:41+00:00 December 28th, 2008|beredskap, beslutsfattande, beslutsfattare, beslutsstöd, informationshantering, Internet, internet intelligence, kris, krisberedskap, krishantering, MSB, myndighet, offentlig sektor, omvärldsbevakning, public investigations, samhälsskydd|Comments Off on Social omvärldsbevakning en del av nationens krisberedskap 2.0

Vad händer med omvärldsbevakningen i “tillväxtverket”?

Regeringen har i dagarna meddelat att man avser att avveckla tre myndigheter (Nutek, ITPS och Glesbygdsverket) och inrätta två nya: Den ena myndigheten får en operativ roll med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft, och går under arbetsnamnet "tillväxtverket". Den andra myndigheten blir regeringens utvärderings- och analysorgan för tillväxtpolitiska [...]

By | 2018-05-28T23:22:45+00:00 March 27th, 2008|glesbygd, offentlig sektor, omvärldsbevakning, public investigations, tillväxt|Comments Off on Vad händer med omvärldsbevakningen i “tillväxtverket”?

Vårens föredrag om omvärldsbevakning, omvärldsanalys, pr och internetbevakning

Lerdell Investigations kommer under våren föreläsa om Omvärldsbevakning, Omvärldsanalys, Business Intelligence, PR, och Internetbevakning. UTBILDNING 2008-01-31: OMVÄRLDSBEVAKNING, PR & VARUMÄRKESVÅRD UR ETT SÖKMOTORSPERSPEKTIV Vi föreläser under punkten "Omvärldsbevakning, PR och varumärkesvård ur ett sökmotorsperspektiv" på kursen "Sökmotormarknadsföring i praktiken", där vi presenterar betydelsen av omvärldsbevakning, Internetbevakning, PR, och varumärkesvård för sökmotormarknadsföring. Under kursen får du, [...]

By | 2008-06-27T08:00:17+00:00 January 31st, 2008|beslutsstöd, business intelligence, internetbevakning, mediebevakning, offentlig sektor, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, PR, sociala medier, sök|Comments Off on Vårens föredrag om omvärldsbevakning, omvärldsanalys, pr och internetbevakning

Myndigheter uppmanas satsa på omvärldsbevakning för bättre djurhälsa och krisberedskap

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU2 noteras att djur mår relativt bra i Sverige, men att allt fler nya sjukdomar som fågelinfluensa och BSE bryter ut i Sverige samt att salmonella blir vanligare. I betänkandet lyfter man fram betydelsen av aktiv omvärldsbevakning för en bättre krisberedskap. Nu får man väl utgå från att man redan [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 December 11th, 2007|djurhälsa, offentlig sektor, omvärldsbevakning, public investigations, Uncategorized|Comments Off on Myndigheter uppmanas satsa på omvärldsbevakning för bättre djurhälsa och krisberedskap

Nödvändigt med omvärldsanalys för kommunala energibolag

I en debattartikel i Blekinge Läns Tidning (2007-05-29) målas kommunal energiproduktion som nästa krisbransch, bland annat på grund av bristande resurser, krångliga elcertifikat och en okontrollerad etablering av kraftvärmeverk. Energianalytikern Thomas Karlsson lyfter fram behovet av en omvärldsanalys av: sammanställning av framtida bränsletillgång, nationellt inom EU och globalt sammanställning av elproduktion under byggnad, beslutad och [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 May 29th, 2007|offentlig sektor, omvärldsanalys, public investigations|Comments Off on Nödvändigt med omvärldsanalys för kommunala energibolag

Växjös omvärldsbevakning

Noterar att Planeringsenheten utökas med en halv tjänst för omvärldsbevakning i den budget som Växjö kommun presenterar för 2008. Som jag ser det, ytterligare ett tecken på att kommunsverige satsar på att hålla koll på omvärlden. På hemsidan motiverar man satsningen på omvärldsbevakning med orden: "Växjö påverkas allt mer av händelser utanför Sveriges gränser. Genom [...]

By | 2008-07-08T06:47:22+00:00 May 29th, 2007|offentlig sektor, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, public investigations|Comments Off on Växjös omvärldsbevakning

Nätverk för omvärldsbevakare

Om någon vecka sammanstrålar "Nätverket för omvärldsbevakare" - samordnat av Verva - i samband med konferensen "Offentliga rummet". På agendan står bland annat "Globalisering och EU-medlemskap" samt det något mer kryptiska "Arkitektur för varumärket För Sverige i FramTiden", där man ska diskutera den "internetska allemansrätten". Vid sidan av ett kreativt språk verkar det som man [...]

By | 2007-05-13T22:37:13+00:00 May 13th, 2007|offentlig sektor, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, public investigations|Comments Off on Nätverk för omvärldsbevakare

X-myndigheten

I måndags presenterades betänkandet ”Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31)” av utredaren Mats Sjöstrand. Han föreslår att Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ersätts av en ny myndighet för säkerhet och beredskap. Utredningen föreslår att den nya myndigheten ges i uppdrag att svara för analys i enlighet med [...]

By | 2007-12-06T22:33:08+00:00 May 7th, 2007|krisberedskap, offentlig sektor, public investigations|Comments Off on X-myndigheten