En samisk omvärldsanalys

Jag blev intervjuad av Sara Strömberg, Länstidningen i Östersund, angående varför samisk kultur och samiskt näringsliv får allt större utrymme. Exempel på detta är de samiska jeansen Denim Demon: samisk film som till exempel Hjordeliv av Kine Boma, samt det faktum att kampanjen för Umeå som europeisk kulturhuvudstad lyfter fram samerna ur ett europeiskt perspektiv. [...]