krisberedskap

/krisberedskap

Omvärldsbevakning i kommun, landsting och region

Att omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en kommunal och regional angelägenhet får vi allt fler bevis för. Ett exempel är Sveriges Kommuner och Landsting som samlar tjänstemän med strategiska uppdrag i kommun, landsting eller region i "Nätverket för omvärld och framtid", vilka ska: utbyta, samla, dokumentera och sprida erfarenheter se omvärldsbevakning och omvärldsanalys som verktyg i [...]

Social omvärldsbevakning en del av nationens krisberedskap 2.0

I DN:s huvudledare den 27 december konstateras att: Björn Körlof, som haft regeringens uppdrag att utreda frivilligorganisationerna, föreslog nyligen att MSB tillsammans med Försvarsmakten utvecklar ett enhetligt system för hur frivilliga ska kunna användas i krisberedskapen. Det är en utmärkt idé. Vi får inte glömma att en del av ansvaret faktiskt faller på oss medborgare [...]

By | 2018-05-28T23:22:41+00:00 December 28th, 2008|beredskap, beslutsfattande, beslutsfattare, beslutsstöd, informationshantering, Internet, internet intelligence, kris, krisberedskap, krishantering, MSB, myndighet, offentlig sektor, omvärldsbevakning, public investigations, samhälsskydd|Comments Off on Social omvärldsbevakning en del av nationens krisberedskap 2.0

Hur sök stödjer PR – och tvärtom

Efter att ha funnit ett antal illasinnade rykten och halvsanningar på nätet har våra klienter efterfrågat strategier för att kommunicera på webben. Det var anledningen till att jag för ett par år sedan tog kontakt med Sara Andersson, sökstrateg på Search Integration AB, då jag insåg att sökmotoroptimering är avgörande för att sprida budskap på [...]

By | 2018-05-28T23:22:45+00:00 March 11th, 2008|desinformation, Facebook, internetbevakning, krisberedskap, mediebevakning, omvärldsbevakning, PR, rykteshantering, ryktesspridning, smutskastning, sociala medier, sök, sökmotor|Comments Off on Hur sök stödjer PR – och tvärtom

Svenska börsbolag brister i omvärldsanalys

I en undersökning av 100 svenska börsbolag som försäkringsbolaget If presenterat fastslås att bolagen har en dålig krisberedskap, vilket till stor del beror på bristande omvärldskunskap. Undersökningen visar att en tredjedel av bolagen inte definierat tänkbara händelser eller omvärldsfaktorer som kan leda till en kris. Och i det fall man utfört en omvärldsanalys är den [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 October 16th, 2007|krisberedskap, omvärldsanalys, omvärldsbevakning|Comments Off on Svenska börsbolag brister i omvärldsanalys

Insändare: “Ett Sverige i den nya tiden”

Lerdell: Intressant iakttagelse i dagens Gotlands Tidningar: "Omvärldsbevakning känns som en naturlig del i ett regeringskansli. Men någonstans har de senaste årens regeringar satsat mer på presstjänst än på människor som kan planera långsiktigt eller hålla koll på omvärlden." Källa: Stina Morian, Gotlands Tidningar, http://www.gotlandsallehanda.se/GEN_Utmatning.asp?ArticleID=1518692

By | 2007-12-06T22:36:35+00:00 May 9th, 2007|krisberedskap, mediebevakning, nyhetsbevakning, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, public investigations|Comments Off on Insändare: “Ett Sverige i den nya tiden”

X-myndigheten

I måndags presenterades betänkandet ”Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser (SOU 2007:31)” av utredaren Mats Sjöstrand. Han föreslår att Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ersätts av en ny myndighet för säkerhet och beredskap. Utredningen föreslår att den nya myndigheten ges i uppdrag att svara för analys i enlighet med [...]

By | 2007-12-06T22:33:08+00:00 May 7th, 2007|krisberedskap, offentlig sektor, public investigations|Comments Off on X-myndigheten