Genomskinlig finansiell information är utmärkt, särskilt för en omvärldsbevakare

Jag befinner mig för närvarande på en intressant konferens i Stockholm - IQPCs Nordic Investor Relations Forum, där vi bland annat diskuterat hur mycket värdefull information som publiceras som ett resultat av de nya koderna och lagstiftningarna som etablerats i kölvattnet efter skandaler som Enron och Parmalat, till ecempel Sarbanes-Oxley Act och Svensk kod för [...]