Vad händer med omvärldsbevakningen i “tillväxtverket”?

Regeringen har i dagarna meddelat att man avser att avveckla tre myndigheter (Nutek, ITPS och Glesbygdsverket) och inrätta två nya: Den ena myndigheten får en operativ roll med uppdrag att verka för hållbar tillväxt i företag och ökad regional konkurrenskraft, och går under arbetsnamnet "tillväxtverket". Den andra myndigheten blir regeringens utvärderings- och analysorgan för tillväxtpolitiska [...]