Myndigheter uppmanas satsa på omvärldsbevakning för bättre djurhälsa och krisberedskap

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU2 noteras att djur mår relativt bra i Sverige, men att allt fler nya sjukdomar som fågelinfluensa och BSE bryter ut i Sverige samt att salmonella blir vanligare. I betänkandet lyfter man fram betydelsen av aktiv omvärldsbevakning för en bättre krisberedskap. Nu får man väl utgå från att man redan [...]