Monthly Archives: June 2014

//June

Omvärldsworkshop

En omvärldsworkshop syftar till att skapa en så tydlig bild som möjligt av kundens omvärld, ofta genom framtagandet av en sk omvärldskarta. Resultatet av workshopen ligger till grund för framtida omvärldsanalyser och omvärldsbevakning. En omvärldsworkshop syftar till att skapa en så tydlig bild som möjligt av kundens omvärld, som ligger till grund för analyser & [...]

By | 2014-06-18T10:54:54+00:00 June 18th, 2014|omvärld, omvärldsanalys, omvärldskarta|Comments Off on Omvärldsworkshop