Det gäller att ligga i framkant inom CSR-arbetet för att bevara sin konkurrenskraft i framtiden. Detta visar bland annat en undersökning gjord av Gallup på uppdrag av Banco Fonder publicerad under juli månad. Undersökningen visar att 60 procent av svenska folket tror att företag som arbetar med CSR kommer att bli mer framgångsrika i framtiden.
Arbetet med CSR kan ta uttryck på ett flertal olika sätt. Ett sätt är att inleda fördjupade samarbeten med olika välgörenhets- och frivilligorganisationer. Enligt en annan undersökning gjord av Hallvarsson och Halvarsson så samarbetar idag var tredje av 100 svenska börsnoterade företag med välgörenhetsorganisationer.

Ett annat sätt som inte utesluter det första är att bygga upp en organisation som genomsyrar “CSR- tänket” i hela sin verksamhet. Att göra hållbarhetsredovisningar som inkluderar sociala och miljömässiga indikatorer har vuxit avsevärt den senaste tiden. Att statsägda företag idag skall börja redovisa enligt Global Reporting Initiatives (GRI) är ett stort och bra steg i rätt riktning. Men för att kunna redovisa enligt denna modell krävs att informationen om företagets verksamhet är ingående. Företag behöver idag en djupare insikt i sin verksamhet vilket i många fall har blivit svårare i och med globaliseringen. Många företag har idag på grund av avregleringar, teknologisk utveckling, billigare transporter och marknadsekonomins utbredning sin produktion förlagd utomlands. Det är i dessa länder som de flesta problemen, både miljömässiga och sociala idag finns.

Informationen om problemen är ofta bristfällig och företag får oftast ta del av den genom frivilligorganisationer, journalister eller politiker. Men med ökad intern information och kunskap kan problemen göras mer lätthanterliga och kan då vidare leda till att fler företag börjar hållbarhetsredovisa.

Näringsdrivande företag skall inte övergå till att bli biståndsorganisationer utan skall fortsätta med sitt affärsdrivande arbete. Men vad företag bör inse är att det endast finns positiva effekter av att arbeta med CSR frågor. För att göra detta bör nya informationskanaler etableras så att detta interna arbete kan stärkas och utvecklas.

/Madeleine Rosberg