Insändare: “Ett Sverige i den nya tiden”

Lerdell: Intressant iakttagelse i dagens Gotlands Tidningar:

“Omvärldsbevakning känns som en naturlig del i ett regeringskansli. Men någonstans har de senaste årens regeringar satsat mer på presstjänst än på människor som kan planera långsiktigt eller hålla koll på omvärlden.”

Källa: Stina Morian, Gotlands Tidningar, http://www.gotlandsallehanda.se/GEN_Utmatning.asp?ArticleID=1518692

By | 2007-12-06T22:36:35+00:00 May 9th, 2007|krisberedskap, mediebevakning, nyhetsbevakning, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, public investigations|Comments Off on Insändare: “Ett Sverige i den nya tiden”

About the Author: