Monthly Archives: December 2007

//December

Frustrerade kunder sprider dålig PR på Facebook

Läser en artikel i Computer Sweden om att organiserade missnöjesyttringar mot diverse företag sprids på Facebook - "Hat mot operatörer frodas på Facebook". Det är ett fenomen vi känner väl till, och bevakar för klienters räkning. Däremot kan man konstatera att de flesta av de svenska grupperna har väldigt få anhängare (om det inte gäller [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 December 13th, 2007|desinformation, Facebook, internetbevakning, konsumentmakt, omvärldsbevakning, PR, rykteshantering, ryktesspridning, smutskastning, sociala medier|Comments Off on Frustrerade kunder sprider dålig PR på Facebook

Business Intelligence måste användas i det vardagliga beslutsfattandet

Tidningen CIO publicerar en lista över de hetaste trenderna inom Business Intelligence. Det viktigasate inom omvärldsbevakning är enligt tidningen (Bättre BI 2008, Carl Grape, idg.se):1. Att utforska nya, mer lättanvända BI-verktyg 2. Att integrera webb 2.0-information i BI. 3. Ge användarna verktyg som de kan läras att använda autonomt. 4. Överväg operationell BI De tre [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 December 12th, 2007|beslutsfattande, beslutsfattare, beslutsstöd, business intelligence, internetbevakning, knowledge management, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, sociala medier|Comments Off on Business Intelligence måste användas i det vardagliga beslutsfattandet

Myndigheter uppmanas satsa på omvärldsbevakning för bättre djurhälsa och krisberedskap

I Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2007/08:MJU2 noteras att djur mår relativt bra i Sverige, men att allt fler nya sjukdomar som fågelinfluensa och BSE bryter ut i Sverige samt att salmonella blir vanligare. I betänkandet lyfter man fram betydelsen av aktiv omvärldsbevakning för en bättre krisberedskap. Nu får man väl utgå från att man redan [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 December 11th, 2007|djurhälsa, offentlig sektor, omvärldsbevakning, public investigations, Uncategorized|Comments Off on Myndigheter uppmanas satsa på omvärldsbevakning för bättre djurhälsa och krisberedskap

Tourism Intelligence – omvärldsbevakning för besöksnäringen

Ett pressmeddelande från min gamla hemstad Uppsala - Uppsala län ska ta för sig av besöksnäringen - där man lyfter fram vikten av omvärldsbvakning för att få fart på turismen i Uppsala län. Som en del i detta arbeta har man inrättat Turismakademin som har till uppgift att öka kunskapen inom branschen och omvärlden. Detta [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 December 10th, 2007|besöksnäring, omvärldsanalys, omvärldsbevakning, tourism intelligence, turism, uppsala|Comments Off on Tourism Intelligence – omvärldsbevakning för besöksnäringen

Rykteshantering och smutskastning på Internet tas upp av Medierna

Lyssnade till det utmärkta programmet Medierna igår, som rapporterade om den växande ryktesfloran på Internet. Det handlar om rykten som dyker upp såväl inom social media som i mainstream media. Extra intressant för oss på Lerdell Investigations var naturligtvis att man lyfte fram ett amerikanskt företag som gjort till sin affärsidé att "skydda ditt rykte [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 December 9th, 2007|desinformation, internetbevakning, rykteshantering, ryktesspridning, smutskastning|Comments Off on Rykteshantering och smutskastning på Internet tas upp av Medierna