Monthly Archives: October 2007

//October

Svenska börsbolag brister i omvärldsanalys

I en undersökning av 100 svenska börsbolag som försäkringsbolaget If presenterat fastslås att bolagen har en dålig krisberedskap, vilket till stor del beror på bristande omvärldskunskap. Undersökningen visar att en tredjedel av bolagen inte definierat tänkbara händelser eller omvärldsfaktorer som kan leda till en kris. Och i det fall man utfört en omvärldsanalys är den [...]

By | 2018-05-28T23:22:46+00:00 October 16th, 2007|krisberedskap, omvärldsanalys, omvärldsbevakning|Comments Off on Svenska börsbolag brister i omvärldsanalys