Centrala BI-avdelningar vs. medarbetaren som omvärldsbevakare

Tidigare i våras anordnade Gartner sitt återkommande "Business Intelligence Summit" i London, där man bland annat diskuterade framtiden för Business Intelligence. Bloggaren Shawn Rogers sammanfattade konferensen i 10 punkter, där de mest intressanta iakttagelserna var: Business Intelligence/Omvärldsbevakning tar "steget" fullt ut och blir en separat organisatorisk funktion, likt HR eller marknadsföring. Marknaden för BI kommer [...]